Категория MRS.

GRAND-PRIX Mrs. WORLD RUSSIAN BEAUTY Селинская Виктория г. Москва

Категория — 26-30
Mrs. WORLD RUSSIAN BEAUTY Абдуллаева Алина
Категория — 36 и старше
Mrs. WORLD RUSSIAN BEAUTY platinum 2019 Остромысла Юлия