Категория MINI

GRAND-PRIX MINI MISS WORLD RUSSIAN BEAUTYКапинус Анастасия г. Ростов-на-Дону

Категория — 9 лет
MINI MISS WORLD RUSSIAN BEAUTY Салихова Юлия
Категория — 8 лет
MINI MISS WORLD RUSSIAN BEAUTY Маркова Ольга
Категория — 7 лет
MINI MISS WORLD RUSSIAN BEAUTY Тарасова Варвара

MINI MISS WORLD RUSSIAN BEAUTY 1-st vice Бескровная Анастасия г. Верхняя Салда
MINI MISS WORLD RUSSIAN BEAUTY 2-nd vice 2019 Титова София г.Тверь